Marint centrum

Havet är en tillgång – en outtömlig källa till energi, näring och innovation – om vi vårdar det på rätt sätt.

Vi arbetar aktivt med havs- och vattenfrågor för att bidra till en bättre miljö i Östersjön.

Marin miljö

Östersjön är ett unikt hav. Vattnet är bräckt, med sötvatten som tillförs från land och saltvatten från Nordsjön och Atlanten. Det beräknas ta minst 30 år för allt vatten i Östersjön att bytas ut.

Läs mer

Marina näringar och kustbygdsutveckling

Om vi vårdar det på rätt sätt, är havet en otrolig tillgång och marina ekosystemtjänster utgör en grund för näring, rekreation, attraktionskraft och i nästa led företagande och sysselsättning.

Ta mig dit!

Rent vatten

Vatten är på en gång en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel, bärare av många av de föroreningar som orsakas av oss människor och en av våra stora klimatutmaningar. Vatten är en naturresurs som vi bör hantera varsamt.

Läs mer