Våra projekt

På Marint centrum arbetar vi löpande med en mängd olika projekt. Här nedan ser du vad som är aktuellt just nu.

Blå himmel och blått hav möts mellan två vågbrytare en vacker sommardag i Baskemöllas hamn.

Våra aktuella projekt:

 • Att fiska efter lösningar – från forskning till praktik för att sätta mål för en hållbar kustutveckling i Sverige
 • Community Ocean Farms and Local Business Clusters (Cool Blue Baltic)
 • Effekter av invasiva arter på Östersjöns ekosystem – hot och möjligheter
 • Framtidens fiskehamn – hållbart nyttjande av Östersjöns silver
 • Functional processing of cultivated seaweeds for novel food products (FunSea)
 • Hanö torskrev
 • Havskolonilotter i Kivik
 • Health hazard in the Baltic Sea: the presence and the effect of fluorinated substances (PFAS) on Baltic Sea organisms
 • Land, floder, hav – mekanismer och åtgärder mot syrebrist och brunifiering i Östersjön
 • Nationell metodutveckling och kunskapsöverföring kring spökgarn
 • Round Goby in the Baltic Sea – if you can’t beat them, eat them!
 • Smart Symbios – samverkan för gemensamma resursflöden
 • Svartmunnad smörbult – förvandla risk till resurs
 • Tångkusten – utveckling av kommersiell hållbar odling av tång i havet runt Skåne
 • Återvinning ger ändamålsenlig vattentillgång på Österlen

Andra projekt som vi deltar i:

 • Högupplösande DNA analys av beståndsstrukturen för sill och skarpsill i Östersjön – ett ovärderligt redskap för en uthållig fiskförvaltning
 • Cirkulär utvecklingshub – för omställning till ett cirkulärt hållbart livsmedelssystem där inga resurser går till spillo
 • Kiviks cirkulära vatten – vattenkiosk för återbruk av vatten
Madeleine Lundin
Utvecklingsansvarig Marint centrum
Vesa Tschernij
Projektledare Marint centrum
Josefine Larsson
Forsknings- och innovationskoordinator
Hannes Hall
Projektledare
Varvsgatan 4, Simrishamn
Rebecca Schmatz
Projektkoordinator
Logotyp för Lunds universitet
Logotyp för Region Skåne