Forskning och innovation

På Marint centrum finns en forsknings- och innovationsmiljö som drivs i samarbete med Lunds universitet och Region Skåne.

Forskning till havs

I fokus för forskningen står Hanöbuktens marina miljö och ekosystem, marina näringar och kustbygdsutveckling, samt avancerad vattenrening och cirkulär vattenförsörjning.

Forskningen drivs i samverkan mellan akademi och samhälle och syftar till att belysa aktuella utmaningar och behov och bygga kunskap som kan omsättas i praktiken. Målet är att bidra till att lösa aktuella miljöproblem i Hanöbukten och södra Östersjön och stimulera en hållbar utveckling i Hanöbuktsregionen.

Exempel på sådant vi jobbar med är konstgjorda torskrev i Hanöbukten, den invasiva arten svartmunnad smörbult, havsbaserad alg- och musselodling, fiskeripolitik, genetiska analyser av sillen i Östersjön, effekter av evighetskemikalierna PFAS, mikroplasters påverkan på marina däggdjur, effektiva våtmarker, avancerad rening av avloppsvatten, lösningar på vattenbristen på Österlen med mera.

På Marint centrum har forskarna tillgång till arbets- och möteslokaler samt till ett fältlaboratorium, som är utrustat för provtagning och datainsamling i Hanöbukten.

Vi erbjuder spännande examensarbeten och praktikplatser för dig som delar vår passion för marina frågor och hållbar utveckling. Varmt välkommen att höra av dig om du intresserad av att göra ditt examensarbete eller praktik hos oss.

Undervattenskamera

Hanöbuktens fältlaboratorium

Hanöbukten utgör en betydelsefull miljö för många organismer i Östersjön och rymmer dessutom många intressanta geologiska och marinarkeologiska områden. Hanöbuktens fältlaboratorium har upprättats för att uppmuntra och underlätta studier av Hanöbukten.

På Hanöbuktens fältlaboratorium finns utrustning för att undersöka det som finns under ytan, såsom vadarbyxor och vattenkikare, liksom olika typer av undervattenskameror för fotografering eller filmning. Här finns också utrustning för fältinsamling av material som vatten, sediment, växter eller djur. Inne på laboratoriet finns faciliteter för att hantera och studera det insamlade materialet. Här finns tillgång till lupp och litteratur för art- och könsbestämning samt kyl, frys och torkugn för att bevara och analysera materialet. En extra kall frys, som når ner till minus 80°C, finns tillgänglig för att säkerställa långtidsbevaring av insamlat material. Dessutom erbjuder fältlaboratoriet möjlighet att genomföra mindre och kortare experiment.

Välkommen att kontakta oss för bokning av laboratoriet.

Vadarbyxor
Våtdräkt/våtskor
Vattenkikare
Håvar
Vattenhämtare
Bottenskrapa
Vannor, brickor, hinkar och burkar
Fältlitteratur
Undervattensdrönare och undervattenskameror (GoPro + UWhus)
Akvarieutrustning
Dissektionsutrustning
Centrifug
Stereolupp
Termostaterade vattenbad
Torkugn
Kyl och frys
Lågtemperatur frys
Vågar

Fältlabbet har möjliggjorts genom donationer från:
Region Skåne
Hanöbuktsstiftelsen
Magnus och Lisbeth Dahlström
Pia Althin
Kåre Gilstring
Inger och Leif Linderholm
Gun Denhart
Österlens Kraft

Josefine Larsson
Forskningskoordinator
Anders Persson
Forskningskoordinator
Logotyp för Lunds universitet
Logotyp för Region Skåne