Rent vatten och cirkulär vattenförsörjning

Vatten är en förutsättning för allt liv. Det är också världens viktigaste livsmedel och en naturresurs som vi bör hantera varsamt. Samtidigt är vatten en bärare av många av de föroreningar som orsakas av oss människor och en av våra stora klimatutmaningar.

Två bilder visas. Till vänster en industriell anläggning med hela gaveln i glas med utsikt över vattnet utanför. Bilden är tagen inifrån, rör syns av anläggningen, trappa som går ner från andra plan. Anläggningen är öppet till taket med två rader av lysrör som går längs med taket på insidan. Den högra bilden är av ett glasrör med vatten. Smutsiga partiklar har fastnat på delar av glaset.

Det kommunala bolaget Österlen VA ansvarar för vatten- och avloppsförsörjningen för drygt 13 000 hushåll och verksamheter i sydöstra Skåne, läs mer på dera hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Marint centrum samarbetar med Österlen VA och Lunds universitet för att skapa en god vattenrening som förhindrar förorening vårt hav och en cirkulär och hållbar vattenhantering som gynnar olika akvatiska livsmiljöer och ekosystem i vår region, från rinnande vattendrag till våtmarker och kustvattenmiljöer.

En central utgångspunkt i arbetet är kommunens tre nybyggda reningsverk i Simrishamn, Kivik och St Olof, som alla är utrustade med fullskalig avancerad rening av läkemedelsrester, mikroplaster och andra ämnen som inte hör hemma i vår miljö. Utifrån dessa drivs ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt kring avancerad vattenrening, utvinning av näringsämnen ur avloppsvatten, återanvändning av renat avloppsvatten med mera.

Madeleine Lundin
Utvecklingsansvarig Marint centrum
Vesa Tschernij
Projektledare Marint centrum
Josefine Larsson
Forsknings- och innovationskoordinator
Hannes Hall
Projektledare
Varvsgatan 4, Simrishamn
Rebecca Schmatz
Projektkoordinator
Lunds universitet logotype
Lunds universitet logotype