Om Marint centrum

Östersjöns miljö är en hjärtefråga för många, men en livsnerv i Simrishamns kommun. Havet har bäring på kommunens identitet, attraktivitet, näringsliv och sysselsättning och ett välmående hav är en förutsättning för ett levande Österlen.

Marint centrums fasad i detalj

Marint centrum etablerades 2010, som en mötesplats för frågor som rör hav, vatten och kustbygd. Det övergripande syftet är att värna Östersjöns miljö och främja en hållbar utveckling i Hanöbuktsregionen. Utgångspunkten för verksamheten är tilltron till att havet är en tillgång och att korsbefruktningar mellan olika kompetenser och aktörer ger upphov till något större.

Vi agerar som en katalysator för att skapa och sprida kunskap, initiera åtgärder för en bättre miljö, stötta utvecklandet av nya idéer och innovationer och verka för en hållbar näringslivsutveckling med koppling till hav och vatten samt bygga samarbeten mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi.

Marint centrum är en del av Simrishamns kommun. Vårt arbete bidrar till att uppfylla de strategiska ställningstagandena i kommunens hållbarhetspolicy, till exempel att minska kommunens miljöpåverkan på Östersjön, minska alla slags föroreningar i havet, bidra till att återställa fiskbestånden till bärkraftiga populationer, verka för hållbart nyttjande av havets resurser, utveckla levande hamnar, stimulera forskning och ökat kunskapsbyggande och främja ökad innovationskraft och hållbar utveckling i de marina näringarna.

En viktig drivkraft för oss på Marint centrum är att sprida kunskap om hav, vatten och kust till barn och unga. Vi samarbetar bland annat med Nova gymnasium och Naturskolan Österlen för att tidigt väcka intresse för och uppmuntra till omsorg om livet i havet.

Sedan 2020 driver Lunds universitet och Simrishamns kommun en forsknings- och innovationsmiljö för Hanöbukten och södra Östersjön på Marint centrum. Forskningen som bedrivs här är behovsbaserad och bedrivs i samarbete med kommuner, företag och andra aktörer i Hanöbuktsregionen. På Marint centrum finns ett fältlabb utrustat för provtagning och datainsamling i Hanöbukten.

På Marint centrum hittar du Lunds universitet, Havs- och vattenmyndigheten och en rad företag. Här träffar du även Nyföretagarcentrum och Innovationscenter för landsbygden. Kommunens hamnkontor, näringslivsenhet och turistcenter huserar också här, liksom Novagymnasiets naturvetenskapliga program.

Madeleine Lundin
Utvecklingsansvarig Marint centrum
Vesa Tschernij
Projektledare Marint centrum
Josefine Larsson
Forsknings- och innovationskoordinator
Hannes Hall
Projektledare
Varvsgatan 4, Simrishamn
Rebecca Schmatz
Projektkoordinator