Marina näringar och kustbygdsutveckling

Om vi vårdar det på rätt sätt, är havet en otrolig tillgång och marina ekosystemtjänster utgör en grund för näring, rekreation, attraktionskraft och i nästa led företagande och sysselsättning.

Fiskebåt på väg in i hamn

Efterlysning

Vi vill gärna prata med dig som är van att tillaga sill.

Simrishamns kommun, tillsammans med Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Skillinge Fisk-Impex AB vill i projektet ”Framtidens fiskehamn” öka förädlingsgraden av sill och skarpsill. För att för att hitta nya produkter och användningsområden behöver vi nu hjälp av dig som har erfarenhet av att tillvarata och förädla dessa fiskar. Välkommen att delta i en gruppintervju kring användning av sill och skarpsill som mat den 15 maj kl 14 på Marint centrum i Simrishamn.

Kontakta viktoria.olssson@hkr.se för anmälan.

Marina näringar och kustbygdsutveckling

Simrishamn, känd som ”sillastan”, har en tradition av fiske som sträcker sig långt tillbaka. Staden utvecklades från ett vikingatida mindre fiskeläge som troligen under 1200-talet fick sina stadsprivilegier, till stor del som en följd av de stora sillfångsterna som ökade platsens status. Baskemölla, Vik, Kivik, Vitemölla, Brantevik och Skillinge är alla anrika fiskelägen. Fiske har förekommit i området åtminstone så långt tillbaka som till stenåldern. Utanför Verkeåns mynning vid Haväng har forskare från Lunds universitet funnit fiskeredskap som är uppemot 9000 år gamla.

Än idag har Simrishamn en särställning som svensk fiskehamn, tack vare närheten till Östersjöns kommersiellt viktigaste fiskbestånd, fiskarnas yrkesskicklighet och omsorg om havet samt den bevarade värdekedjan som tar hand om fiskets fångster. Vårt lokala fiske är skonsamt för Östersjön och efter beredning och förädling i våra hamnar levereras färsk fisk till matbord i vår kommun, övriga landet och Europa. Yrkesfiskarna bidrar också med en värdefull övervakning av vår havsmiljö. På Marint centrum är vi stolta över att det lokala fisket i Simrishamns kommun är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Med detta som grund arbetar vi med näring, forskning, myndigheter med flera för att utveckla den blå värdekedjan och de blå näringarna. I framtidens fiskehamn finns en mångsidig och livskraftig fiskeflotta, en bredd av olika arter landas och bereds, hela fisken tas om hand för att producera olika typer av livsmedel men även andra produkter, värdefulla ämnen i beredningsindustrins restströmmar tas tillvara och nyttjas innovativt, vilket sammantaget genererar stora samhällsvärden för vår kommun och vårt land.

Vid sidan av fisket är odling till havs och andra havsbaserade verksamheter och upplevelser nyckelkomponenter i levande hamnar och en kustbygd som integrerar livsmedels- och besöksnäringen. Odling i Östersjön av tång är ännu i sin linda men flera initiativ finns i vår kommun som väcker stort intresse. Förutom att skapa klimatsmarta proteiner och andra värdefulla ämnen, bidrar denna typ av odling även till att förbättra miljön i havet, genom att näringsämnen som kväve och fosfor tas upp av grödorna samtidigt som odlingarna ökar biodiversiteten och bidrar till att skapa livsmiljöer för havslevande arter.

Madeleine Lundin
Utvecklingsansvarig Marint centrum
Vesa Tschernij
Projektledare Marint centrum
Josefine Larsson
Forsknings- och innovationskoordinator
Hannes Hall
Projektledare
Varvsgatan 4, Simrishamn
Rebecca Schmatz
Projektkoordinator
Lunds universitet logotype
Lunds universitet logotype